Înapoi

Reabilitarea

Reabilitarea (judiciară), ( din limba latină; rehabilitate), este restaurarea bunului nume, anularea învinuirilor nejustificate ale unei persoane nevinovate sau a unui grup de persoane ca urmare a „absenței circumstanțelor criminale”. Reabilitarea diferă de amnistie și de grațiere. 

Erorile judiciare au existat în toate timpurile istorice și la toate popoarele, iar reabilitarea a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri. Reabilitarea este prin urmare un proces care privește victimele represiunilor politice (sau de altă natură) nejustificate, a genocidului, executate în sistemul administrativ, judiciar și extrajudiciar.

Din punct de vedere istoric, termenul „reabilitare” își are originea din instituția medievală franceză a amnistierii condamnaților, urmată de restaurarea drepturilor sau privilegiilor trecute. Dreptul sovietic definea termenul „reabilitare” ca reinstaurarea stării de nevinovăție, care a fost afectată în mod nejustificat de răspunderea penală.

Reabilitarea constituie mijlocul legal prin care se înlătură pentru viitor toate incapacităţile şi interdicţiile ce decurg dintr-o hotărâre de condamnare şi asigură reintegrarea socială completă a unui condamnat, pri repunerea lui în situaţia anterioară condamnării.

În studiul propus sunt analizate din punct de vedere teoretic şi jurisprudenţial condiţiile în care intervine reablitarea de drept şi reabilitarea judecătorească în dreptul român, potrivit legislaţiei în vigoare (Codul penal şi Codul de procedură penală).

Reabilitare : ce realizaţi prin reabilitare, după ce aţi fost condamnat pentru o infracţiune: 

  •  Redobândiţi drepturile cetăţeneşti care v-au fost interzise prin hotărârea de condamnare. Faceţi să înceteze decăderile, interdicţiile şi incapacităţile care rezultă din condamnare, vă reintegraţi din punct de vedere social şi redobândiţi respectul social deplin. Cu alte cuvinte, ştergeţi consecinţele unei condamnări, efectele ei privative sau restrictive asupra drepturilor dumneavoastră.
  • Astfel, dacă aţi fost înscris în cazierul judiciar, sunteţi scoşi din evidenţă, condamnarea respectivă nu mai poate atrage reţinerea stării de recidivă şi nici nu mai poate împiedica aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul comiterii unei noi infracţiuni.
  • Reabilitarea nu vă îndreptăţeşte însă, să fiţi reintegrat chiar în funcţia din care aţi fost scos în urma condamnării, să fiţi reprimit în cadrele permanente ale armatei sau să vă fie redat gradul militar pierdut. De asemenea nu veţi înlătura măsurile de siguranţă ce au fost luate faţă de dumneavoastră prin hotărârea de condamnare, cu excepţia interdicţiei de a vă afla în anumite localităţi, care dispare prin reabilitare.

Comentarii (0)

Pentru a vedea toate comentariile conectați-vă pe platformă.